Audits behaald!

27-09-2023

2231249 Van Hoften Installatietechniek   content september 2023   Overzicht

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Van Hoften installatietechniek besteedt veel aandacht aan kwaliteit. Onder andere in ons installatiewerk en onze bedrijfsprocessen. Certificatie is een middel om kwaliteit te garanderen. Het is een vorm van onafhankelijke toetsing, die aantoont dat wij kwaliteit leveren. Van Hoften Installatietechniek en SchoonH2O beschikken over meerdere kwaliteitscertificaten. Een vast onderdeel van certificering zijn audits.

Scherp door controle
Onze organisatie en processen worden als onderdeel van de certificering jaarlijks opnieuw gecontroleerd door certificerende instanties. Deze audits helpen ons scherp te blijven en continu de focus te houden op verbeteringen. We zijn daarom enorm verheugd te vermelden dat we dit jaar alle audits succesvol hebben afgerond! Het gaat om de volgende certificaten:

Legionellapreventie
In maart van dit jaar heeft SchoonH2O de audit voor het certificaat BRL6010 voor        legionellapreventiewerkzaamheden met succes behaald.

Veiligheidsladder
Van Hoften Installatietechniek heeft dit jaar weer de audit behaald voor het verbeteren van de veiligheidscultuur op de bouwplaats. De zogenoemde ‘approved self-assessment’ voor de Veiligheidsladder is met succes afgerond. Volgend jaar hopen we voor het eerst gecertificeerd te worden voor een trede om van daaruit verder te stijgen op de veiligheidsladder!

Bodemenergiesystemen
Dit jaar heeft Van Hoften Installatietechniek het certificaat voor bodemenergiesystemen (BRL6000-21) uitgebreid. Na het ontwerpen en installeren van bodemgebonden warmtepompen voor individuele woningen, breiden we onze dienstverlening uit naar woongebouwen. De afgelopen tijd hebben meerdere medewerkers cursussen gevolgd om over de juiste, specialistische vakkennis te beschikken. In juni hebben we deze audit met succes afgerond.

ISO9001 en VCA++
Opnieuw hebben Van Hoften Installatietechniek en SchoonH2O een herhalingsaudit voor ISO9001 en VCA++ met succes afgerond. De audit ISO 9001 voor het beheersen en verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem. VCA++ is dé norm voor het veilig werken en beheersen van risico’s.

Met alle behaalde certificaten laten we zien waar Van Hoften Installatietechniek voor staat en wat onze klanten van ons kunnen verwachten. Heeft u vragen over een van de certificeringen? Neem dan gerust contact met ons op!