‘Klaar voor de Wet kwaliteitsborging’

16-11-2023

Gerwin WKB

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Na een lange aanloopfase, wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) vanaf 1 januari 2024 gefaseerd ingevoerd. Nieuwbouw is als eerste aan de beurt, waardoor wij direct met de Wkb aan de slag kunnen. Gerwin Voogt legt uit dat wij door een gedegen voorbereiding weinig problemen verwachten.

In eerste instantie geldt de Wet voor bouwwerken in gevolgklasse 1: op de grond gebouwde woningen, zoals vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen.

Onafhankelijke kwaliteitsborgers
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel om de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk wordt voortaan door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de aannemer voor bouwfouten vergroot.

Risicobeoordeling
Gerwin Voogt houdt zich als procesmanager onder andere bezig met het voorbereiden op de toekomst. “De invoering van de Wkb is heel concreet voor Van Hoften Installatietechniek. Hoewel wij ons al jaren voorbereiden, blijft het toch onzeker wát precies verwacht wordt. Dat is voor een deel ook afhankelijk van de kwaliteitsborger die het project gaat toetsen op kwaliteit. Waar legt hij de nadruk op en wat is vastgelegd in de risicobeoordeling van het borgingsplan?”

Zekerheden creëren
Het borgingsplan wordt voorafgaand aan de uitvoering van een project opgesteld door de aannemer en kwaliteitsborger. Daarin wordt bepaald in welke mate bewijslast moet worden aangeleverd en waaraan de woningen moeten voldoen bij oplevering. Gerwin: “Wij hebben als voorbereiding zoveel mogelijk zekerheden gecreëerd. Een heel belangrijke zekerheid is het gebruik van de Boris app.”

Stapsgewijze implementatie
In 2018 werd onder andere op initiatief van Van Hoften Installatietechniek al gestart met deze app. Gerwin: “In eerste instantie voor urenregistratie en bestellingen, maar inmiddels gebruiken we de app ook voor dossieropbouw middels de media- en formulierenmodule. Door die stapsgewijze implementatie in onze processen, weten onze monteurs dan ook precies hoe ze moeten werken met de app.”

Bewijslast
De mediamodule in de Boris app is toegespitst op het leveren van bewijslast. “Met die module leggen we bijvoorbeeld werk vast wat na oplevering niet meer zichtbaar is. Van de formulierenmodule maken bijvoorbeeld opleverings-, inbedrijfstellings- en inregelformulieren deel uit. Die formulieren kunnen desgewenst bovendien eenvoudig worden aangepast en aangevuld.”

Monitoren
Gerwin verwacht weinig directe veranderingen voor onze bedrijfsvoering. “Afhankelijk van de vergunningsaanvraag, merken we dat in de loop van 2024. Wat wordt van ons gevraagd en wat moeten we aanleveren? Dat gaan we goed monitoren en daar ligt een taak voor de projectmanagers. Daarnaast hebben we een adviseur achter de hand en assisteer ik waar nodig.”

Sturen op kwaliteit
Gerwin: “Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Wanneer wij naar de wet kijken, denken we goed voorbereid te zijn. Het is tweeledig: enerzijds staat het bij de kwaliteit van het werk dat we leveren, anderzijds is de Boris app een efficiënt middel om die kwaliteit aan te tonen. Omdat wij al jaren op kwaliteit sturen, denk ik dat wij klaar zijn voor de Wkb!”

Wil je meer weten over de Wkb of de Boris app? Neem dan contact op.