Succesvolle auditresultaten

04-07-2024

2241078 Van Hoften Installatietechniek   content 04 07   Nieuwsbrief

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Wij hebben recentelijk een reeks audits succesvol afgerond! In april is met succes de f-gassen audit doorlopen: een belangrijke stap in het waarborgen van kwaliteit bij onze werkzaamheden aan warmtepompen.

In mei hebben we een andere mijlpaal bereikt, door succesvol de certificering voor trede drie van de Veiligheidsladder te behalen. Daardoor kunnen we systematisch werken aan het verhogen van het veiligheidsniveau binnen Van Hoften Installatietechniek.

Programma
We zijn trots op de behaalde resultaten en kijken uit naar de komende audits in juli. Op het programma staan dan de audit voor ISO9001 en VCA, en de audit voor bodemenergiesystemen - BRL6000-21. Deze audits zorgen ervoor dat we ons kwaliteits- en veiligheidssysteem én onze processen continu kunnen blijven verbeteren.