Veranderingen in de F-gassen verordening

27-06-2024

2240897 Van Hoften Installatietechniek content 27 06   Overzicht

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Wij zijn al enige jaren gecertificeerd volgens de f-gassenregeling. In de afgelopen jaren hebben we bovendien meerdere monteurs opgeleid tot f-gassen-monteurs. In dit artikel bespreekt Gerwin Voogt wat f-gassen zijn, welke veranderingen op komst zijn en wat dit voor onze dienstverlening betekent.

De overgang naar natuurlijke koudemiddelen stelt ons in staat nog duurzamere oplossingen te bieden.

Wat zijn f-gassen?
F-gassen, ofwel gefluoreerde gassen, zijn synthetische koudemiddelen die een cruciale rol spelen in warmtepompen en airconditioningsystemen. Ze zijn essentieel voor het reguleren van temperaturen binnen deze systemen. Vanwege hun impact op het milieu, moeten f-gassen met grote zorgvuldigheid worden behandeld.

De f-gassenregeling
De f-gassenregeling - BRL100 - houdt in dat bedrijven verantwoording afleggen over de gebruikte koudemiddelen. Dat betekent dat we vastleggen waar de f-gassen worden ingekocht, hoe ze worden opgeslagen en aan welke installaties ze worden uitgegeven of opgevangen.

Wat gaat er veranderen?
Vanwege de milieu-impact van f-gassen, is er besloten om het gebruik van schadelijke f-gassen geleidelijk af te bouwen. Vanaf 2050 mogen er helemaal geen f-gassen meer op de markt zijn. In plaats daarvan ligt de focus op natuurlijke koudemiddelen, zoals propaan, ammoniak, CO₂ en koolwaterstoffen.

Wat betekent dit voor Van Hoften Installatietechniek?
Voor ons betekent dit concreet, dat er vanaf 2027 alleen nog maar warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen mogen worden toegepast. Dit heeft invloed op ons voortraject en de inkoopstrategieën. Daarnaast moeten onze f-gassen-monteurs hun vakbekwaamheid aantonen voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. Ook wordt het huidige f-gassencertificaat van de monteurs beperkt tot een geldigheidsduur van zeven jaar.

Door deze veranderingen bieden we nog duurzamere oplossingen én dragen we bij aan een betere bescherming van het milieu.