Verbreden van onze horizon

11-01-2024

2231828 Van Hoften Installatietechniek content 11 1 2024 nieuwsbrief

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Mondiale invloeden, de gevolgen van oud en nieuw beleid en ons vermogen te anticiperen. Geert-Jan Bosmans staat stil bij 2023 en kijkt vooruit naar 2024. De strekking van zijn verhaal is dat we bij Van Hoften Installatietechniek denken én handelen naar onze slogan: wij zijn ‘altijd in ontwikkeling’!

Het verbreden van onze horizon: daar zijn we in 2023 mee begonnen en dat zetten we door.

Externe factoren
We hebben te maken met externe factoren, waar we weinig invloed op hebben. Daar constateren we wél een verandering. Ten eerste duurt de oorlog in Oekraïne voort. Toch is de beschikbaarheid van materialen aanzienlijk verbeterd. Dat zorgt voor stabilisatie, en soms zelfs tot een daling van prijzen. De exorbitante prijsstijgingen liggen gelukkig achter ons.

Redelijk gevulde orderportefeuille
In 2023 was sprake van een volle werkvoorraad en op de valreep van het jaar kregen we nog een aantal mooie opdrachten voor 2024. Daardoor is onze orderportefeuille behoorlijk gevuld, al biedt de tweede helft van het jaar nog ruimte. Wat in 2023 ook werk heeft opgeleverd, is onze campagne in Brabant. Aan het begin van het jaar hebben we bedrijven benaderd en daar plukken we nu de vruchten van.

Kijken naar mogelijkheden
De neergaande markt zien wij als een mogelijkheid! We hebben veel aanvragen gehonoreerd en nemen deel in meerdere bouwteams. We spreiden onze kansen. Hierbij moet ik nuanceren dat we bij veel trajecten betrokken zijn, maar beslissingen door diverse oorzaken vertraagd worden. Stagnerende verkoop door uitgestelde investeringen, bezwaarprocedures en hoge rente zijn enkele voorbeelden.

Renovatie en circulair bouwen
Mogelijkheden benutten we ook, door verder te kijken dan grootschalige nieuwbouwprojecten. We focussen ons bijvoorbeeld op de renovatie van wooncomplexen en op circulair bouwen. Het eerste renovatieproject hebben we in het vooruitzicht en voor circulair bouwen is een werk in 2023 in opdracht genomen.

Beweging in de markt
Los van de onzekerheid, merk ik dat de markt langzaam maar zeker weer in beweging komt. De projecten waar schot in zit, nemen toe in aantal. En wij anticiperen waar mogelijk: onze calculatie-afdeling is volop aan de gang, de offertes blijven de deur uitgaan. Zo zorgen we voor voldoende aanvragen, ook om deel te nemen in bouwteams en blijven we in overleg met opdrachtgevers. Ik heb goede verwachtingen voor het doorgaan van projecten in 2024!

Namens de directie wens ik iedereen een voorspoedig 2024!

Geert-Jan Bosmans