‘Way of life’

Prefab betekent voor ons zo efficiënt mogelijk werken: handelingen op de projectlocatie beperken. Dat komt de kwaliteit ten goede en het vermindert de transportbewegingen.

Het is een werkwijze die wij al jaren toepassen. Onder invloed van veranderende omstandigheden voor de bouwsector nemen onze prefab werkzaamheden toe. De kwaliteit en snelheid van prefab ligt hoger. Daardoor is de doorlooptijd van projecten sneller: we leveren meer én beter werk met minder mensen. Voortdurend onderzoeken van de mogelijkheden om prefabricatie uit te breiden heeft ook met bewustzijn te maken: denken in mogelijkheden versterkt onze positie in de markt.

Voorsorteren
Voorbeelden van terreinen waarop we de mogelijkheden van prefab verkennen én uitbreiden zijn waterleidingen, rioleringen, ventilatie en leidingwerk. Eigenlijk alles wat we vooraf seriematig op maat kunnen maken. Wij verwachten dat in de toekomst de overheid verdergaande milieu eisen gaat stellen. Met de inzet van prefab verminderen we transportbewegingen. Dat is voorsorteren op milieueisen, zoals bijvoorbeeld het aantonen van de co2 uitstoot per project.

Seriematig
Prefab begint bij het ontwerp. Wij passen prefab toe in seriematige projecten. Voor ons is de inzet van prefab niet specifiek afhankelijk van minimale aantallen. Het is een manier van werken. A way of life, zeg maar. Na het ontwerpen van installaties voor een project zetten we de mogelijkheden voor prefab productie door in het tekenwerk, de voorbereiding en in de uitvoering. Onze medewerkers én de opdrachtgevers zijn vaak al ingesteld op de toepassing van prefab. Voor Van Hoften Installatietechniek is prefab een ‘way of life’.

Meer weten?

Lees meer op de website van Brandveilig Wonen.

Meer informatie

Waarom van Hoften Installatietechniek?

Prefab is een werkwijze die wij al jaren toepassen. Het betekent zo efficiënt mogelijk werken, omdat we handelingen op de projectlocatie beperken. We prefabriceren veel in onze eigen werkplaats. Dat maakt het woningbouwproces bijzonder efficiënt. Bovendien is de kwaliteit beter. We zeggen niet voor niets: in één keer goed!

Benieuwd wat we allemaal kunnen? Ga dan met ons in gesprek. Dat belooft een efficiënte samenwerking.

Maak een afspraak

Contact opnemen

Maak een afspraak