Home
Van Hoften (Certificaten)

Certificaten

Van Hoften Installatietechniek werkt volgens de laatste technieken en actuele wet- en regelgeving. We schrijven zelf beheersplannen voor utiliteitsgebouwen/prioritaire instellingen. Dat draagt bij aan veilige en betrouwbare waterleidinginstallaties.

certificaten

We voldoen aan alle kwaliteitseisen. Niet alle behaalde certificaten zijn verplicht, maar certificering helpt ons wel om onze processen goed op orde te krijgen en te houden. En als het proces op orde is, zijn de deelcertificaten eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Als erkend leerbedrijf investeren we bovendien in de ontwikkeling van onze mensen. Dat houdt ons scherp en het biedt mogelijkheden voor de toekomst. De toekomst van onze mensen en van ons bedrijf. En dat merkt u als opdrachtgever.

ISO 9001:
om onze interne bedrijfsprocessen op orde te houden en de kwaliteit te waarborgen zijn we ISO 9001: gecertificeerd. Dit is de norm die de basis vormt voor ons kwaliteitsmanagementsysteem.

VCA**:
deze norm is essentieel in de bouwsector. Het staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA).

BRL100:
we voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor het werken met F-gassen. Dat zijn koelmiddelen die gebruikt worden in warmtepompen en koelinstallaties.

BRL6000-21/00:
we voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor bodemenergiesystemen. Dit is onmisbaar voor het werken met bodemgebonden warmtepompinstallaties.

BRL6010:
we voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor Legionellapreventie. Voor het uitvoeren van risicoanalyses en het maken van beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties.

BRL5212:
we voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor zinken dak-, gevel- en gootconstructies. Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor dak- en gevelbekleding.

Meer weten over onze aanpak?

Maak een afspraak

Heeft u een vraag?

Onze adviseurs beantwoorden deze graag.

Stuur een mail

Contact opnemen

Maak een afspraak