Project uitgelicht: 45 zorgappartementen in Nijmegen

23-06-2022

zorgappartementen nijmegen

Onze commercieel directeur Geert-Jan Bosmans heeft in februari een kennismakingsgesprek gevoerd bij de Klok Groep in Nijmegen. Er was nog geen sprake van een zakelijke connectie: het eerste contact kwam tot stand via een projectleider bij de Klok Groep, die in het verleden bij een klant van ons werkte.

Vraag vanuit de Klok Groep
Tijdens dit gesprek is informatie uitgewisseld over het type werkzaamheden, de interne werkprocedures, de werkregio’s en de mogelijkheden tot samenwerking. Een paar weken later kregen wij de vraag of wij konden instappen in een project van de Klok Groep. Dat zou op zeer korte termijn starten. In eerste instantie gaven wij aan dat die termijn te kort was. Als gevolg van een terugkerend fenomeen - uitstel van projecten - ontstond ruimte en hebben we onze diensten alsnog aangeboden. Klok was nog steeds op zoek naar een installateur. Wij kregen de kans te laten zien waar we goed in zijn: snel schakelen, met korte lijnen én adviseren.

Advies vanuit VHI
Het project in Nijmegen betreft 45 zorgappartementen aan de St. Agnetenweg. Onze technisch directeur Dennis Munsters heeft de eerste besprekingen met de Klok Groep gevoerd. Er was al een installatieconcept bedacht, maar wij mochten daarvan afwijken. Mits wij de uitgangspunten van de opdrachtgever zouden volgen. En als wij onder het gestelde installatiebudget konden komen. Ook vernamen wij het tijdspad, van advies en calculatie tot aan de start van de uitvoering. Dat bleek krap, maar haalbaar. Met een eerste afwijkend installatieconcept en de bijbehorende raming lieten we zien dat wij serieus werk maakten van dit project.

Vanuit deze eerste opzet hebben we op verzoek van de Klok Groep nog twee alternatieve concepten bedacht. Hierbij zijn bij alle concepten de BENG-berekeningen en financiële consequenties opgezet. Tijdens overleg met de Klok Groep bleken enkele concepten niet haalbaar. Uiteindelijk bleef één concept over. Er is voor gekozen het complete gebouw collectief te verwarmen en te koelen. Dat doen we met behulp van twee centrale lucht-water warmtepompen met vloerverwarming in elk appartement, ventileren met individuele WTW-units en verzorgen van warm tapwater via individuele elektrische boilers. Voor dit concept hebben we eind mei prijsovereenstemming bereikt en begon het engineerings- en werkvoorbereidingstraject.

Werkzaamheden
Meteen na opdrachtverstrekking zijn wij in overleg met de Klok Groep gestart met het tekenwerk, zodat wij kort na de bouwvak kunnen beginnen met het werk in uitvoering.

Resultaat
In een tijdsbestek van twee maanden hebben wij het advies-, calculatie- en opdrachttraject afgerond. Daarbij hebben de commercie en de techniek vanuit Van Hoften Installatietechniek optimaal samengewerkt. Zo hebben we ons visitekaartje bij de Klok Groep afgegeven. Dit deel van het proces is prima is verlopen! We gaan ervan uit dat het engineerings- en uitvoeringstraject net zo soepel verloopt. Dat moet leiden tot een succesvol opgeleverd project. Uiteraard hopen wij dat dit het begin is van een lange, duurzame relatie met de Klok Groep.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak