Alle audits weer gehaald

15-09-2022

audits

Van Hoften staat voor kwaliteit! Wij zetten ons in voor kwalitatief hoogwaardig installatiewerk. Met onze certificeringen bevestigen wij ons voortdurende kwaliteitsniveau. Daarom zijn we trots en tevreden dat we alle audits weer hebben behaald!

Fijn om - fris terug van vakantie - meteen weer op niveau te zijn met alle audits.

Continu verbeteren
Voor de meeste certificaten worden wij en onze processen jaarlijks gecontroleerd. Dit gebeurt met behulp van audits door de certificerende instanties. Deze audits houden ons scherp en stellen ons in staat het werk van Van Hoften Installatietechniek continu te blijven verbeteren.

Behaalde certificaten
Het betreft de volgende behaalde certificaten, na het succesvol afronden van alle audits. En een nieuw certificaat!

  • Audit BRL 100: voor de installatie van en service aan de warmtepompen waarin f-gassen worden toegepast;
  • Audit BRL 6000-21: voor het ontwerpen en installeren van bodem gebonden warmtepompen. Voor deze norm hebben we dit jaar een nieuw certificaat mogen ontvangen;
  • Audit Veiligheidsladder: voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder onze medewerkers;
  • Audit ISO 9001: voor het beheersen en verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem. VCA++ is dé norm voor het veilig werken en het beheersen van risico’s;

SchoonH2O
Vanaf maart dit jaar is het certificaat BRL6010 voor legionellapreventie-werkzaamheden van Van Hoften Installatietechniek overgezet op naam van SchoonH2O. Sinds juli 2022 zijn Van Hoften Installatietechniek en SchoonH2O beiden gecertificeerd voor ISO9001 en VCA. Het certificaat van Van Hoften Installatietechniek en SchoonH2O hangt inmiddels ook op onze wall of fame!

Verwachten
Wij hechten waarde aan het vermelden van onze behaalde certificeringen. Voor onze klanten is dit een bevestiging van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. We laten zien waar we voor staan en wat van ons verwacht mag worden!

Neem voor meer informatie over onze certificeringen contact met ons op.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak