Appartementen en woningen in Kronehoef

29-09-2022

kronehoef

Op voorspraak van Alphons Coolen Bouw werden wij in februari 2019 gevraagd deel uit te maken van een bouwteam. De opdracht betrof 59 appartementen en zes woningen in de wijk Kronehoef, in Eindhoven. De uitgangspunten op dat moment waren een EPC-eis van 0,4 en gasloos bouwen. Daarbij was toepassing van stadsverwarming niet toegestaan.

Alphons Coolen Bouw, een dochtermaatschappij van Heerkens Van Bavel, presenteerde ons bij hun opdrachtgever als een adviserende installateur. Onze rol in het bouwteam moest vanaf advies naar engineering, uitvoering en garantie ontzorgend zijn. We kregen het vertrouwen van zowel opdrachtgever áls bouwer en we zijn aan de slag gegaan!

Adviseren
In eerste instantie adviseerden wij in het geval van de appartementen om voor een ventilatielucht warmtepomp te kiezen. Voor de woningen adviseerden we een lucht-water warmtepomp. Voor de appartementen stelden we een matrix op, met verschillende fabricaten en types. In de matrix vulden wij per type het vermogen van het toestel in, het afgiftesysteem en het aantal te plaatsen PV panelen bij de EPC score van 0,4. Daarnaast benoemden we de voor- en nadelen van het systeem en stelden een prijs voor het systeem.

Warmtepomp
Op basis van verschillende uitgangspunten, is de keuze gevallen op een bepaald merk en type. Voor de woningen was op voorhand bepaald dat een lucht-water warmtepomp toegepast moest worden. Gedurende het traject bleek het budget voor de opdrachtgever niet toereikend. Ons voorstel was ook de woningen met een ventilatielucht warmtepomp te uit te voeren. Dat leverde een aanzienlijke besparing op! Omdat we ook binnen de EPC-eis van 0,4 bleven, kregen we begin 2020 opdracht voor de uitvoering.

Warmtapwaterboiler
Wij hebben voor de 59 huurappartementen de werktuigbouwkundige installaties verzorgd: riolering-, water-, sanitaire-, verwarmings-, ventilatie-installaties. Het appartementengebouw bestaat uit een parkeergarage, met daarboven drie woonlagen. In de basis bestaat de verwarmingsinstallatie uit individuele ventilatielucht warmtepompen van het fabricaat Inventum als warmtebron, in combinatie met vloerverwarming als afgiftesysteem. De warmtepomp is voorzien van een interne warmtapwaterboiler. Die worden opgewarmd door de warmtepomp. De ventilatie wordt door hetzelfde apparaat verzorgd. Voor dit project is gekozen voor ventilatietype C. Dat betekent dat natte ruimtes worden afgezogen en verse lucht via de kozijnen wordt toegevoerd. Het principe van deze warmtepomp is dat de warmte wordt onttrokken via de afgezogen ruimtelucht. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan het verwarmingssysteem.

Turn Key
Vanaf 2019 zijn wij bij dit werk betrokken. In die tijd hebben we bijgedragen aan het installatietechnisch ontwerp en advies. Vervolgens is het werk halverwege 2021 gestart in uitvoering en hebben we voor de zomer van 2022 een Turn Key gebouw opgeleverd.

Ook hier kijken wij als Van Hoften Installatietechniek terug op een mooi project. We danken Heerkens van Bavel wederom voor het vertrouwen!

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak