Home Actueel
Blog Danny Schoonrok legionellapreventie-adviseur

Blog: Legionella beleid

03-12-2020

Danny Schoonrok is behalve projectleider ook onze legionellapreventie-adviseur. In zijn blog legt hij uit wat er allemaal komt kijken bij een verantwoord legionella beleid.

Wij zijn specialist op het gebied van Legionella-preventie. Ik adviseer graag over legionellapreventie en goede waterkwaliteit van een drinkwatersysteem. De belangrijkste en meest voor de hand liggende manier om legionellaoverschrijding in een installatie te voorkomen, is ervoor te zorgen dat je leidingwaterinstallatie volgens de voorschriften, waaronder de NEN 1006, de Waterwerkbladen en de ISSO-richtlijnen, is aangelegd. Sinds 2018 hebben wij de BRL 6010 certificering ‘Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’.

Regelgeving
Als legionella-adviseur doe ik onderzoeken en analyses op locatie in overeenstemming met de Beoordelingsrichtlijn legionella-preventieadvisering (BRL 6010). Ik breng in kaart welke risico’s er zijn en welke maatregelen volgens regelgeving uitgevoerd dienen te worden. Het schrijven van risicoanalyses en beheersplannen is uiteraard daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast kan ik in de rol als bouwbegeleider fungeren, zodat nieuwe panden opgeleverd kunnen worden volgens de geldende regelgeving.

Aerosolen
Inademing van aerosolen van water met legionellabacteriën kan legionellose tot gevolg hebben. De twee vormen van legionellose zijn: legionella-pneumonie, een ernstige vorm van longontsteking, en pontiacfever, een minder ernstige, griepachtige aandoening. Elk jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige longontsteking, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten hier chronische klachten aan over.

Stilstand
Risicofactoren voor het optreden van vermeerdering van legionella in watersystemen zijn: Een watertemperatuur tussen 25 en 50 °C, een lange verblijftijd ‘stilstand’ van het water in de installatie of de vorming van biofilm en sediment. Beperken van de verblijftijd van het water, voorkomen van stagnatie, en beperking van de vorming van biofilms en sediment zijn maatregelen die naast de maatregelen met betrekking tot temperatuur moeten worden genomen.

Beheersplan
Ben jij eigenaar van een gebouw, dan ben je ervoor verantwoordelijk dat je goed in kaart brengt, of laat brengen, waar de legionellabacterie in je drinkwaterinstallatie kan groeien. Een drinkwaterinstallatie bestaat uit leidingen en de daarop aangesloten toestellen, vanaf de watermeter tot aan de tappunten, inclusief de warmtapwaterinstallatie. Ik breng deze risico’s graag in kaart en werk dit uit in een overzichtelijke risicoanalyse en een beheersplan. Met deze documenten met technische maatregelen of beheersmaatregelen kan je ervoor zorgen dat op die plekken waar de legionellabacterie eventueel kans krijgt om te groeien, dit wordt voorkomen. 

Wil je meer weten over legionella, legionellapreventie of wil je een inspectie op locatie laten uitvoeren, neem contact met mij op via legionellapreventie@vanhoftenbv.nl

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak