Palladio & Michelangelo

25-11-2021

WTW-systemen door Van Hoften

Aan de Palladiostraat en Michelangelostraat in de wijk Prinsenland in Rotterdam realiseert ontwikkelaar en bouwer CreFu 161 nieuwbouwappartementen en woningen. De hoogstaande architectonische kwaliteit levert een mooie entree van deze wijk op. Van Hoften Installatietechniek verzorgt als onderdeel van de complete werktuigkundige installaties de WTW-systemen!

We hebben in het ontwerp out of de box gedacht om hotspots te voorkomen, in verband met de stadsverwarming binnen het project. In overleg met de bouwkundige aannemer hebben we de detail-uitgangspunten verder uitgewerkt. Hierin heeft de bouwkundige aannemer de belangen van de opdrachtgever behartigd.

Uitdaging
Bij alle keuzes die gemaakt zijn, is geen afbreuk gedaan aan de huidige wet- en regelgeving, met de daarbij behorende voorschriften. De ventilatie wordt geregeld via een WTW. De positie en uitwerking van de technische ruimte heeft de nodige aandacht gekregen: in relatie tot de constructie en de relatief smalle technische ruimte, die ook als berging dienstdoet. De ventilatie van de algemene zones en ruimte, is ook voorzien van een WTW-systeem met een unit op het dak.

Oplossing
In overleg met de bouwkundige aannemer en nutspartijen, is gezocht naar een passende oplossing voor het voeden van de diverse grondgebonden woningen, de appartementen en de bovenwoningen. Door de bijzondere indeling waren standaard uitgangspunten niet toepasbaar.

Resultaat
Wij zijn nog bezig om alles op elkaar afgestemd te krijgen, maar de eerste uitwerkingen zijn gereed. We hebben samen met alle andere partijen in goed overleg een nette installatie voor alle disciplines gecreëerd.

Samenwerking
De samenwerking met alle andere betrokken partijen in het werk verloopt gemoedelijk, op een informele manier, waarbij er wederzijds begrip is.

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak