De Rokerij aan de Merwede

28-04-2022

De Rokerij

Op een markante plek in Boven-Hardinxveld - de locatie van de rokerij en scheepswerf Swets - wordt een nieuwe en ruim opgezette woonlocatie ontwikkeld. Het fenomenale uitzicht op de rivier de Merwede wordt volledig benut ten behoeve van de woonbeleving.

Het is alweer drie jaar geleden dat wij door onze bouwpartner Blokland Bouwpartners uit Hardinxveld-Giessendam gevraagd werden om deel uit te maken van het bouwteam voor een ontwikkeling in Boven-Hardinxveld.

Aan de Merwede
Het plan - De Rokerij - betreft een unieke voormalige binnendijkse locatie, direct aan de rivier de Merwede en dicht bij het centrum van Boven-Hardinxveld. Het gebied was tot voor kort nog ingericht als bedrijfslocatie. Het merendeel van deze gebouwen was verouderd en deels niet meer in gebruik.

Prestigeus
Blokland Bouwpartners heeft het initiatief genomen deze locatie te transformeren tot een aantrekkelijk woongebied, direct grenzend aan het water. Bij de planvoorbereiding hebben Blokland Bouwpartners, de gemeente, de grondeigenaar en omwonenden nauw samengewerkt. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig programma van eisen. Vanuit dit programma van eisen zijn in maart 2019 de eerste gesprekken met Blokland Bouwpartners gestart. Zowel voor Blokland Bouwpartners als voor Van Hoften Installatietechniek was dit project op voorhand al prestigieus: het ligt immers in de achtertuin van beide bedrijven!

Koopsegment
Bij de eerste gesprekken gaf Blokland Bouwpartners aan dat er zowel grondgebonden woningen als appartementen zouden komen. De definitieve aantallen waren nog niet bepaald. Gesproken werd over ongeveer dertig woningen en net zoveel appartementen. Beiden in het koopsegment. Gedurende het afgelopen ontwikkelproces zijn dit uiteindelijk 32 appartementen en 25 woningen geworden.

Gasloos
Direct vanaf het begin was duidelijk dat in elk geval gasloos gebouwd ging worden. Met betrekking tot verwarming en warm tapwater zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Daarbij was met name bodemwarmte - water-water warmtepomp – onzeker. Dit in verband met de aanwezigheid van een waterwingebied. Uiteindelijk is voor de appartementen gekozen voor bodemwarmte, en worden de woningen uitgerust met lucht-water warmtepompen.

Start
Na de eerste gesprekken in maart 2019 is tot eind 2021 in bouwteamverband overleg gepleegd over de keuze voor het installatie-concept, de materiaalkeuze van het sanitair, de EPC-berekeningen, de indeling van de woningen en appartementen én de prijsvorming. Eind 2021 is overeenstemming bereikt over de prijs en zijn de voorbereidingen begonnen.

Begin 2022 is gestart met de bouw. Wij houden je de komende tijd nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen!

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak