‘Gasgestookt eruit, duurzaam erin!’

18-11-2021

Vera Nollen

Vera Nöllen is via een creatief-technische lus bij Van Hoften Installatietechniek terecht gekomen. Ze volgde een studie voor interieur-architecte, én deed Bouwkunde aan de HTS. Ze heeft 25 jaar als bouwkundig tekenaar gewerkt. Ze vertelt over haar werk bij ons als energieprestatie adviseur: wat is de relatie tussen BENG-berekeningen, E-labels en certificering?

Vera: “In 2015 heb ik de studie gevolgd voor Energie Prestatie Adviseur-Woningbouw (EPA-W adviseurs). Dat is ten behoeve van het opnemen en labelen van woningen. Mark van Hoften heeft mij via LinkedIn benaderd en vroeg mij in 2016 om bij Van Hoften Installatietechniek het adviesbureau ‘A-15 advies installatietechniek’ bouwkundig te ondersteunen.”

Wat is de relatie tussen BENG-berekeningen, energie-labels en het verkopen van je huis?
Vera: “Een BENG - Bijna Energie Neutrale Gebouwen-berekening maak je voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Je berekent de oppervlakte van de gevels met ramen en deuren, begane grondvloer en het dak en vervolgens bepaal je het gebruiksoppervlak van de woning. Je maakt gebruik van de bouwkundige tekeningen om de thermische schil - de ‘jas’ - van de woning te bepalen. Daarvoor is samenwerking nodig met de architect. Met de opdrachtgever wordt overeengestemd welk budget en kwaliteit bereikt moet worden.”

Vera vervolgt: “Een energie-label voor woningen kan je vergelijken met een energie-label voor een koelkast of een auto. De consument weet welke kwaliteit hij koopt. Het verschil met die twee is wel dat geen één woning hetzelfde is! Bij het verkopen van je woning ben je verplicht om een energie-label aan te leveren. Dat kan een makelaar voor je verzorgen.”

Wat houdt het E-label in en waarom moet je hiervoor gecertificeerd zijn?
“Het E-label is een officieel document. Het geeft de kwaliteit van de woning weer en de verbeter-punten ten opzichte van de duurzaamheid, die niet alleen voor jezelf, maar ook voor de omgeving een optimalisatie kunnen zijn. Er zijn ook EPA-W adviseurs die ‘maatwerk-advies’ leveren en je gedurende een aantal jaren begeleiden bij de verbeterplannen van jouw woning. Certificering is belangrijk, omdat de kwaliteit van de berekeningen constant moet zijn. Het mag niet uitmaken wie de berekening maakt.”

“Mijn werk bevalt zeer goed. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk! En ik heb ook het gevoel dat ik een bijdrage lever, want er is veel gewijzigd aan de manier om woningen te conditioneren. De transitie is in volle gang. Gasgestookte toestellen eruit en duurzame installaties erin!”

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak