'Met goed gevoel onderzoek gedaan'’

17-02-2022

Lars Breedveld en Glenn van Kaathoven

Lars en Glenn zijn klaar met hun stages! De afgelopen maanden hebben ze beide als stageopdracht onderzoek gedaan bij Van Hoften Installatietechniek: naar balansventilatie en een intern kwaliteitsonderzoek. Lars en Glenn vertellen over hun stageopdrachten en hun periode bij ons.

Lars Breedveld is derdejaars Werktuigbouwkunde aan het hbo. Hij heeft bij ons de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar balansventilatie (WTW).

WTW
“De opdracht heb ik in overleg met het bedrijf bepaald”, zegt Lars. “Op basis van mijn onderzoek kan bepaald worden wat de beste WTW-keuze per project is. Ik heb een onderverdeling gemaakt. Om te beginnen heb ik een overzicht van warmte terugwin – WTW – installaties gemaakt.” Hij vervolgt: “Wat betreft ventilatiekanalen heb ik het verschil duidelijk gemaakt tussen metalen ventilatiekanalen, of het instorten in een betonnen vloer. Met behulp van een tabel kan nu overzichtelijk een vergelijking worden gemaakt.”

Ventielen 
Lars: “En ik heb meerdere soorten ventielen onderzocht. Vaak wordt er met algemene oplossingen gewerkt: ik heb uitgezocht wat de beste alternatieven zijn. En ik heb een standaard gezocht voor het berekenen van de balansventilatie. Dat gebeurt op een andere wijze dan een ventilatieberekening.”  Hij vervolgt: “Daarnaast heb ik in een meetonderzoek-proefopstelling verschillende geluidsmetingen verricht: zo heb ik diverse ventielen en configuraties getest.”

Kwaliteitsonderzoek
Ook Glenn van Kaathoven is derdejaars hbo student. Hij studeert Technische Bedrijfskunde en heeft als stageopdracht een intern kwaliteitsonderzoek gehouden. “In overleg met Van Hoften Installatietechniek hebben we mijn opdracht specifiek bepaald. Uit mijn onderzoek hoe de interne kwaliteit te verbeteren, zijn diverse aanbevelingen naar voren gekomen.”

Boris app
Glenn: “Bij Van Hoften wordt onder hoge werkdruk gepresteerd. Ik heb een functie bedacht en uitgewerkt waarmee monteurs via de Boris app fouten kunnen melden. Daardoor kan in een vroeg stadium het proces eventueel aangepast worden. Hierdoor wordt onder meer duidelijk waar kwaliteitsissues in het proces voorkomen.” Hij vervolgt: “Ik heb al een positieve reactie van mijn begeleider vanuit school gekregen. En ik weet dat ze hier intern ook verder kunnen met mijn onderzoek!”

Proactief
Zowel Lars als Glenn zijn erg te spreken over de begeleiding vanuit Van Hoften Installatietechniek tijdens hun stageperiode. “We zijn heel proactief begeleidt: dat gaf een goed gevoel!”

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak