Home Actueel
Project Mr. Lohmanstraat

Onderdeel van duurzaam bouwteam

10-06-2021

93 appartementen

Bouwbedrijf Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw uit Hardinxveld-Giessendam heeft ons in januari 2020 gevraagd deel te nemen aan het bouwteam voor een project aan de Mr. Lohmanstraat in Barendrecht. Dit project betreft de nieuwbouw van 93 appartementen. De tender was opgezet door woonstichting Patrimonium Barendrecht, met minimale eisen aan de gunningscriteria.

Voorafgaand was bekend dat er drie gebouwen van elk 31 appartementen moesten worden gerealiseerd, met een duurzaamheidseis van EPC 0,25. De beoordeling verliep op basis van de prijs voor realisatie. Vanuit die gedachte hebben we de EPC-berekeningen opgezet. Met de input van Gebroeders Blokland voor de bouwkundige uitgangspunten, hebben wij verschillende installatieconcepten in de EPC doorgerekend. Met behulp van een aantal gezamenlijke sessies met Gebroeders Blokland kwamen we tot meerdere varianten, die allemaal binnen de EPC-norm van 0,25 bleven.

Systemen
Voor het verwarmen van de woningen waren de varianten een ventilatielucht-warmtepomp en een water warmtepomp. De prijs voor de verschillende systemen is van belang, maar net zo belangrijk was dat de systemen in het bouwkundig ontwerp pasten. Daar zit juist het belang van vooraf de installateur betrekken bij het ontwerp en de keuze van het installatieconcept! Het komt nog steeds voor dat plannen worden gemaakt zonder input van de installateur. Vervolgens worden offertes opgevraagd en blijken de systemen niet in het ontwerp te passen. Bijvoorbeeld door te weinig schachten, te kleine techniekruimtes of onvoldoende dakoppervlak.

Videopresentatie
De intentie was om half maart 2020, samen met Gebroeders Blokland, de eerste plannen op het kantoor van Patrimonium te presenteren. Door corona ging dat niet door. Als alternatief hebben wij een gezamenlijke videopresentatie gemaakt en gepresenteerd aan Patrimonium. Eind april kregen we te horen dat ons bouwteam het beste plan en de laagste prijs had. Kort daarna zijn de eerste gesprekken ingepland met Patrimonium. Daarin hebben we uitleg gegeven over onze keuze voor het installatieconcept, in relatie tot de prijs en de duurzaamheid.

Nieuw concept
Gaandeweg de gesprekken bleek toch dat het gekozen installatieconcept weliswaar een installatie met lage investering betrof, maar dat er andere inzichten kwamen. Deze inzichten kwamen tot uiting in energiekosten en comfort. Patrimonium wilde aan deze eisen voldoen, terwijl ze hiertoe niet verplicht waren. In de basis voldeden zij al ruimschoots aan de eisen volgens Bouwbesluit. Toch sprak Patrimonium de ambitie uit om volgens de nieuwe BENG-eisen te toetsen. Na het evalueren van enkele alternatieven hebben wij deze gevonden in de toepassing van PVT-panelen in combinatie met een warmtepomp.

Voortgang
Tegelijk met het doorrekenen van dit nieuwe concept zijn we ook gestart met het engineeren op basis van het BIM-traject. Nadat de definitieve keuze door Patrimonium gemaakt werd, hebben we eind 2020 de uitgangspunten samen met Gebroeders Blokland vastgesteld en financieel afgekaderd. Dit resulteerde in de uiteindelijke opdracht voor het werk. We konden verder met de engineering. Wij danken Gebroeders Blokland voor het in ons gestelde vertrouwen. De start van de bouw heeft inmiddels plaats gevonden en wij kijken uit naar een voorspoedig verloop van het bouwproces!

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak