Home Actueel
Samenwerking Van Wijnen 

Samenwerking Van Wijnen

10-12-2020

Samenwerking met Van Wijnen: hoe engineering, prijsvorming en uitvoering efficiënter op elkaar werden afgestemd.

Samen met ontwikkelende bouwer Van Wijnen, vestiging Dordrecht, hebben wij de afgelopen jaren 3 projecten opgezet, waarbij in de loop der tijd de aanloop naar de start van de bouw steeds korter werd en de onderlinge samenwerking alleen maar verbeterde.

In maart 2018 werden wij benaderd om in bouwteam het project Abel Tasmankwartier, bestaande uit 35 woningen in Oud-Beijerland aan te vliegen. De uitvraag betrof gasloos en EPC 0. Vanaf dat moment zijn we meteen gaan engineeren: installatieconcept vaststellen, EPC berekeningen aanpassen, architect ondersteunen bij schachtindelingen en invulling techniekruimtes en hebben we het BIM traject opgestart. Tegen het eind van 2018 hadden we met de rest van het bouwteam het project BIM ready afgerond. Begin 2019 zijn de BIM modelleurs gestart om het project uitvoeringsgereed te krijgen. Op dat moment was zowel het installatie concept als het definitief ontwerp bekend en is ook de prijsvorming gestart. En dat is de meest efficiënte volgorde: eerst de uitgangspunten helder en dat vormt vervolgens de basis voor een juiste prijsbepaling. In februari zijn we met Van Wijnen de definitieve prijs overeengekomen, is de bouw in oktober 2019 gestart en worden de woningen as we speak in etappes opgeleverd.

De samenwerking gaat verder
Tijdens de voorbereidingen stelde Van Wijnen voor om op deze manier ook een nieuw project van hun eigen ontwikkeltak, 20 woningen in Poortwijk in Oud-Beijerland, met hetzelfde bouwteam op te gaan zetten. De woningen waren nagenoeg gelijk aan een bepaald type van de 35 woningen. Nadat in februari 2019 de eerste schetsen waren verstrekt, hebben wij zodanig snel het ontwerp opgetuigd dat in de zomer de prijs al bepaald kon worden. In oktober 2019 kwamen we prijstechnisch rond en vond de start van de bouw plaats in juni 2020. Dit project is nog steeds in uitvoering.

En om de trilogie compleet te maken, presenteerde Van Wijnen eind 2019 een derde project, 38 woningen in de Heeren van Rustenburg in Puttershoek, welke Van Wijnen met hetzelfde team wilde ontwikkelen. Dezelfde stappen als de vorige projecten werden gezet, echter wederom sneller dan de vorige twee. Vanaf november 2019 engineeren, in maart 2020 akkoord op de prijs en in september 2020 start van de bouw.

Wij zijn trots dat wij kunnen bijdragen aan deze efficiënte ontwikkeltrajecten en danken Van Wijnen voor het vertrouwen dat zij in ons hebben om dit tot een goed einde te brengen.

Wat ons betreft verdient deze manier van samenwerken navolging in de huidige turbulente markt. Zegt het voort!

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak