Home Actueel
Spoorzone Tilburg

Verduurzamen van De Spoorzone

28-01-2021

De gemeenteraad van Tilburg heeft de ambitie uitgesproken in 2045 volledig klimaatneutraal en -bestendig te zijn. Een belangrijke bijdrage aan de invulling van deze ambitie wordt geleverd door het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De Spoorzone in Tilburg is zo’n gemeentelijk terrein met diverse gebouwen.

Van een hoofdwerkplaats van de NS, tot een district voor innovatie van leisure, events, technologie en kennis. Dat is De Spoorzone!

Broedplaats
In De Spoorzone moet ruimte blijven voor startende ondernemers en horeca. Dat kan in een zogenoemde broedplaats. Dat is een plek in de huidige Spoorzone, waar ondernemers mogen experimenteren. Het college en de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Daarom wil de gemeente de panden rondom de binnentuin, de zogenaamde Smederij, behouden. Onderdeel van de totale aanpak voor het behoud van de broedplaats is ook het aangaan van nieuwe, langdurige huurovereenkomsten met de zittende en nieuwe huurders in de broedplaats: (startende) ondernemers/maatschappelijke instellingen en horecaondernemers.

Bouwteam
Een aantal van deze gebouwen is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. De gemeente Tilburg heeft voor het verbouwen en verduurzamen van deze drie panden in De Spoorzone een bouwteam samengesteld. Dit team is mede opgezet door bouwbedrijf Van Der Weegen, en wij zijn geselecteerd voor het engineeren en uitvoeren van de klimaatinstallaties. Voor het toekomstig gebruik van de gebouwen heeft de gemeente een Programma van Wensen opgesteld. Op basis daarvan is aan de hand van de resultaten uit het bouwteam per gebouw een verduurzamingsplan opgesteld.

Aanpassingen
Afhankelijk van de functie en de invulling van de diverse gebouwen, zijn er uiteenlopende aanpassingen bepaald. Zo wordt in het éne gebouw alleen een rioolaansluiting verzorgd, en in het andere bouwdeel de verwarmingsinstallatie uitgebreid én een compleet nieuw ventilatiesysteem aangebracht. Het afgelopen jaar is door het bouwteam in kaart gebracht wat er aangepast moet worden. Daar is een kostenraming voor gemaakt en de gemeente heeft het budget geaccordeerd. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding en starten we de uitvoering in maart. Eind dit jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond. 

Uitstraling
Het bijzondere van dit project is dat de industriële uitstraling van de gebouwen behouden blijft en dat de huurders zoveel mogelijk hun gebouw kunnen gebruiken tijdens de verbouwingswerkzaamheden. Dat vergt een strakke planning van het bouwteam en een respectvolle behandeling van de panden. Wij zijn trots te participeren in dit project! Samen met de andere deelnemers van het team - bouwbedrijf Van der Weegen, Vogels Bouwmanagement, Royal Haskoning DHV en TES-installatietechniek – geven we de gebouwen de uitstraling die bij De Spoorzone past!

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Contact opnemen

Maak een afspraak